document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + new Date().getHours();

Ururu

产品名称:Ururu
产品编号:194348-128
产品型号:Ururu
市场价格:3580元/台
批发价格:2580元/台
更新时间:2010.05.16
出品单位:杭州大金空调销售网
浏览次数:


产品详细介绍:

单冷型

型号 UWAP40BY UWAP50BY UWAP60BY UWAP80BY UWAP100BY UWAP120BY UWAP140BY UWAP160BY UWAP180BY
制冷量 USRT 30 38 46 60 75 91 105 119 137
kW 106 132 160 210 265 320 370 420 480
型号 UWAP200BY UWAP220BY UWAP240BY UWAP280BY UWAP320BY UWAP360BY UWAP400BY UWAP440BY UWAP480BY
制冷量 USRT 151 165 179 210 239 273 301 330 358
kW 530 580 630 740 840 960 1060 1160 1260

 

 

注1:制冷工况:机组出水温度:7℃,机组进水温度:12℃,环境温度35℃DB
注2:电源:380V 50Hz 三相四线制热泵型

型号 UWYP40BY UWYP50BY UWYP60BY UWYP80BY UWYP100BY UWYP120BY UWYP140BY UWYP160BY UWYP180BY
制冷量 USRT 30 38 46 60 75 91 105 119 137
kW 106 132 160 210 265 320 370 420 480
制热量 USRT 32 40 48 65 80 97 114 131 145
kW 112 140 170 230 280 340 400 460 510
型号 UWYP200BY UWYP220BY UWYP240BY UWYP280BY UWYP320BY UWYP360BY UWYP400BY UWYP440BY UWYP480BY
制冷量 USRT 151 165 179 210 239 273 301 330 358
kW 530 580 630 740 840 960 1060 1160 1260
制热量 USRT 162 179 196 228 262 290 324 358 392
kW 570 630 690 800 920 1020 1140 1260 1380

 

 

注1:制冷工况:机组出水温度:7℃,机组进水温度:12℃,环境温度35℃DB
注2:制热工况:机组出水温度:45℃,机组进水温度:40℃,环境温度7℃DB,6℃WB
注3:电源:380V 50Hz 三相四线制整年制冷型

型号 UWAP40BYK UWAP50BYK UWAP60BYK UWAP80BYK UWAP100BYK UWAP120BYK UWAP140BYK UWAP160BYK UWAP180BYK
制冷量 USRT 30 38 46 60 75 91 105 119 137
kW 106 132 160 210 265 320 370 420 480
型号 UWAP200BYK UWAP220BYK UWAP240BYK UWAP280BYK UWAP320BYK UWAP360BYK UWAP400BYK UWAP440BYK UWAP480BYK
制冷量 USRT 151 165 179 210 239 273 301 330 358
kW 530 580 630 740 840 960 1060 1160 1260

 

 

注1:制冷工况:机组出水温度:7℃,机组进水温度:12℃,环境温度35℃DB
注2:电源:380V 50Hz 三相四线制整年低温型

型号 UWAP40BYZ UWAP50BYZ UWAP60BYZ UWAP80BYZ UWAP100BYZ UWAP120BYZ UWAP140BYZ UWAP160BYZ UWAP180BYZ
制冷量 USRT 19 24 29 38 47 57 67 77 86
kW 68 83 101 135 166 202 236 269 303
型号 UWAP200BYZ UWAP220BYZ UWAP240BYZ UWAP280BYZ UWAP320BYZ UWAP360BYZ UWAP400BYZ UWAP440BYZ UWAP480BYZ
制冷量 USRT 96 105 115 134 153 172 192 210 230
kW 337 370 404 472 538 606 674 740 808

 

 

注1:制冷工况:机组出水温度:-5℃,机组进水温度:-2℃,环境温度35℃DB;载冷剂为质量浓度35%的乙二醇水溶液
注2:电源:380V 50Hz 三相四线制

 

首页 |  产品展厅 |  服务支持 |  下载中心 |  帐户中心 |  购 物 车 |  新闻动态 |  其他信息 |  互动交流 |  3D体验 |  关于大金 |  联系我们 | 
大金中央空调:大金空调Copyright 2008 - 2009 www.hzvrv.com All rights reserved. var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_5801384'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s13.cnzz.com/stat.php%3Fid%3D5801384%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));